Hà Nội sẽ xây dựng đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô

16/01/2023 18:16 PM | Kinh tế vĩ mô

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 158/BNV-CQĐP về việc xây dựng Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tại Văn bản số 3869/UBND-NC ngày 18/11/2022, Bộ Nội vụ dự kiến tổ chức cuộc họp để trao đổi với UBND và các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan về Đề án mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô.

Cụ thể, nội dung Công văn 158/BNV-CQĐP cho biết, việc quy định mô hình tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố trực thuộc Thủ đô thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Do vậy, để có đủ căn cứ nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố trực thuộc Thủ đô, đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan nghiên cứu lập hồ sơ, Đề án thành lập thành phố và các phường thuộc thành phố trực thuộc Thủ đô, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Nghiên cứu, đề xuất quy định mô hình tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố trực thuộc Thủ đô trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủ đô năm 2012.

Trường hợp xây dựng đề án riêng về mô hình tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố trực thuộc Thủ đô trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng, Bộ Nội vụ đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ động xây dựng Đề án này sau khi có kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương liên quan thẩm định hồ sơ, Đề án của UBND thành phố Hà Nội, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.


Theo Giang Anh

Cùng chuyên mục
XEM