Hà Nội làm việc với loạt doanh nghiệp nợ tổng tiền thuế 4.093 tỷ đồng

29/06/2020 08:36 AM | Kinh doanh

Ngày 27/6, tin từ Cục Thuế TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế trên địa bàn, đầu mối là Cục thuế TP. Hà Nội và các Sở ngành liên quan vừa tổ chức Hội nghị làm việc với các doanh nghiệp (DN) nợ thuế, phí, nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất lớn trên địa bàn thành phố. Tổng tiền nợ tính từ thời điểm 31/12/2019 đến hết tháng 5/2020 đã lên tới 4.093 tỷ đồng.

Buổi làm việc có sự tham dự của 71 DN nợ thuế phí, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp.

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, vừa qua nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh và biến động kinh tế trong nước và thế giới. Cục thuế TP. Hà Nội đã triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn như gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 42/2020/NQ-CP, Nghị quyết số 84/NQ-CP….của Chính Phủ, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế.

Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội còn tồn tại nhiều DN, có số thuế không thuộc đối tượng  được gia hạn hoặc khoản nợ kéo dài nhiều năm, không thuộc phạm vi gia hạn theo Nghị quyết của Chính phủ.

Tại Hội nghị, Cục Thuế TP. Hà Nội lắng nghe các ý kiến vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ, cam kết nộp nợ thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN). Đồng thời, Cục Thuế TP Hà Nội đã ghi nhận các cam kết của các DN về việc nộp các khoản nghĩa vụ tài chính, nợ thuế, nợ tiền chậm nộp của DN vào ngân sách nhà nước.

Các ý kiến kiến nghị của DN vượt thẩm quyền của Cục Thuế TP. Hà Nội và các Sở, ngành, đã được cục thuế tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định. Cục thuế TP. Hà Nội cũng thể hiện rõ sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi nợ thuế; triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng theo đúng quy trình, quy định.

Nếu các DN cố tình chây ỳ, nợ thuế kéo dài, Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai tới biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Danh sách công khai nợ thuế đến thời điểm 30/4/2020 của Cục Thuế Hà Nội có 318 DN thuộc diện công khai lần đầu.

Trong đó, có 313 DN nợ số tiền lên tới hơn 65,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Cty CP LILAMA 3 (nợ hơn 3,6 tỷ đồng tính đến ngày 30/4/2020); Cty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dầu khí (nợ 918 triệu đồng).

Ngoài ra, còn có 5 đơn vị nợ 109,6 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 31/1/2020. Đứng đầu danh sách là Cty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà với số nợ 57,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/4/2020.

Ngoài ra, đợt này, Cục Thuế Hà Nội cũng công khai lại tên của 56 DN chây ì nợ thuế với số tiền nợ hơn 315 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/4/2020.

Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017, 2018 hoặc 2019).

Trong đó có 48 đơn vị nợ 71 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 30/4/2020. Đứng đầu danh sách này là Cty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng với số nợ hơn 15,07 tỷ đồng.

Ngoài ra cũng có 2 đơn vị nợ 208,4 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất là Cty CP Đầu tư và Xây dựng Số 4 - Vạn Xuân và Cty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68.

Cục Thuế Hà Nội cũng côn khai tên 6 đơn vị nợ 35,5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất.

Tuấn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM