Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận

27/02/2017 13:55 PM | Kinh doanh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2 tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Việc điều chỉnh nhằm mục tiêu điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng khả năng cung cấp dịch vụ cho dân cư khu vực, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, đảm bảo tính liên tục, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực điều chỉnh và khu vực xung quanh phù hợp định hướng Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và Phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 được duyệt và tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến định hướng chung trong Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và Phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 được duyệt; Điều chỉnh ranh giới, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các ô đất ký hiệu 07-CCDT1 và 07-LX2, đảm bảo phù hợp hiện trạng sử dụng đất, khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu.

Các nội dung khác, không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ tại ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1 và một phần ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2, giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và Phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 và các đồ án có liên quan trên địa bàn quận Tây Hồ đã được duyệt.

Theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất) đã được phê duyệt, phạm vi đề xuất điều chỉnh cục bộ nêu trên (diện tích khoảng 0,47ha) có một phần đất (phía Tây Nam , giáp đường Thụy Khuê diện tích khoảng 0,07ha) thuộc ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2, được xác định chức năng đất nhóm nhà ở hiện có.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (chung toàn khu chức năng) của khu gồm: Tầng cao tối đa 05 tầng, mật độ xây dựng tối đa 53%; phần đất còn lại (diện tích khoảng 0,4ha) thuộc ô quy hoạch ký hiệu 07-CCDT1, được xác định chức năng là đất công cộng đô thị (thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa…) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (chung toàn khu chức năng): Tầng cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

Nay điều chỉnh phần đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu 07-LX2 từ chức năng đất nhóm nhà ở hiện có thành đất công cộng đô thị; Điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của đất công cộng đô thị thuộc ô quy hoạch ký hiệu 07: Tầng cao tối đa từ 03 tầng lên tối đa 08 tầng; Mật độ xây dựng tối đa 35% lên tối đa 45%.

Theo Lan Nhi

Cùng chuyên mục
XEM