Hà Nội đang lập hồ sơ thu hồi 3 dự án đất bỏ hoang

13/07/2017 08:51 AM | Kinh doanh

Nhằm tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất, thành phố Hà nội sẽ xử lý nghiêm tình trạng một số doanh nghiệp được cấp đất nhưng bỏ hoang, không triển khai dự án bằng cách thu hồi.

Mới đây, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội báo cáo, lập hồ sơ trình UBND thành phố Hà Nội thu hồi 03 dự án với diện tích 48.454 m2 đất bỏ hoang.

Được biết, đề nghị được đưa ra trong quá trình Sở Tài Nguyên và Môi trường tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án đã cấp đất cho doanh nghiệp nhưng bỏ hoang nhiều năm không triển khai. Việc thu hồi đất là để sử dụng vào mục đích khác theo quy định tránh lãng phí nguồn tài nguyên theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Việc thanh tra các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố được tiến hành thường xuyên trong nhiều năm tại Hà Nội nhằm xử lý tình trạng một số doanh nghiệp được cấp đất nhưng không triển khai dự án.

Trước đó, năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 37 Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, đã lập hồ sơ trình UBND Thành phố ban hành 02 quyết định thu hồi với tổng diện tích 657,9 m2 đất.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 13 Đoàn thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, đã lập hồ sơ trình UBND Thành phố ban hành 02 quyết định thu hồi với tổng diện tích 100.944 m2 đất. Hiện Sở đang tiếp tục báo cáo, lập hồ sơ trình UBND Thành phố thu hồi 03 Dự án với diện tích 48.454 m2 đất.

Thực hiện Điều 64, Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận thanh tra, báo cáo UBND Thành phố gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 24 tháng sau Luật Đất đai năm 2013 đối với 14 Dự án.

Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất của các dự án đã được giao đất nhưng chậm đưa vào khai thác, sử dụng trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hà Nội sẽ căn cứ kết quả rà soát và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các chủ đầu tư dự án có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Xuân Thắng

Cùng chuyên mục
XEM