Hà Nội có 2,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

30/08/2022 21:38 PM | Kinh doanh

Trong tháng 8, Hà Nội đã có hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ năm trước.


Trong 8 tháng qua, Hà Nội có hơn 20 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 226 nghìn tỷ đồng, tăng 2%; thực hiện thủ tục giải thể cho gần 2,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 14%; có 13,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 46% và 7,8 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 7%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Riêng trong tháng 8, Hà Nội đã có hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ năm trước với vốn đăng ký đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 49%.

Tuy nhiên, thành phố cũng thực hiện thủ tục giải thể cho 282 doanh nghiệp, tăng 53% và có 1.173 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 71%; 617 doanh nghiệp trở lại hoạt động, giảm 16%.

Thành phố Hà Nội cũng khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Chỉ tính riêng tháng 8/2022, thành phố Hà Nội có 36 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 16,4 triệu USD. Cùng đó là 19 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 1,6 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 23 lượt với số vốn đạt 5,1 triệu USD.

Tính chung cả 8 tháng qua, toàn thành phố thu hút 992,3 triệu USD vốn FDI, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, đăng ký cấp mới 226 dự án với số vốn đạt 141,3 triệu USD, tăng 19,4%; có 122 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 374,6 triệu USD, tăng 16%; 258 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 476,4 triệu USD.

Đáng chú ý, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành vươn lên mạnh mẽ. Số liệu của Tổng Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng 8 ước đạt 280 nghìn lượt khách, tăng 10,1% so với tháng trước và gấp 8,2 lần cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng, khách du lịch đến Hà Nội đạt 1.433 nghìn lượt khách, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đón khách du lịch năm 2022 do Thành phố giao đầu năm.

Riêng tháng 8, khách quốc tế tháng 8 ước đạt 132 nghìn lượt khách, tăng 22,3% so với tháng trước và gấp 18,5 lần cùng kỳ năm trước nâng con số của 8 tháng đạt 477 nghìn lượt khách quốc tế, cao gấp 3,9 lần cùng kỳ năm trước.


Cùng chuyên mục
XEM