Hà Nội chi trăm tỷ xây mới cầu Ái Mỗ tại Sơn Tây

24/04/2017 09:54 AM | Kinh doanh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Ái Mỗ, Km 1+690 quốc lộ 21, thị xã Sơn Tây. Ban Quản lý dự án công trình giao thông thành phố Hà Nội được giao làm chủ đầu tư dự án này.

Theo quyết định, xây dựng cầu Ái Mỗ bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dựng ứng lực thay thế cầu Ái Mỗ cũ. Đây là công trình giao thông, công trình cầu đường bộ cấp IV. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 122,8 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2018.

Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở theo ý kiến thẩm định của Sở Giao thông vận tải làm cơ sở hoàn thiện các bước lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đảm bảo tuân thủ theo quy định, phù hợp với các nội dung thiết kế cơ sở được Sở Giao thông vận tải thẩm định. Triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành; phối hợp với các đơn vị liên quan để có phương án thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm hệ thống bể cáp thông tin, điện lực thuộc phạm vi dự án theo đúng quy định.

Tổ chức biện pháp thi công, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong quá trình thi công công trình, có phương án đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại khu vực dự án.

Các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng công trình theo đúng quy định của nhà nước và thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Ban Duy tu thuộc Sở ưu tiên thực hiện việc kết nối dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích với dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ái Mỗ theo đúng qui hoạch được phê duyệt.

Theo Lan Nhi

Cùng chuyên mục
XEM