Tin tức, bài viết mới nhất về :

giết hại

Vì sao nên dùng thuốc “chay”?

Vì sao nên dùng thuốc “chay”?

3/21/2013 7:39:33 AM

Một người sở dĩ bị bệnh khổ hành hạ, nhất là bị những chứng nan y thì nghiệp nhân căn bản của họ là do trong quá khứ đã giết hại quá nhiều.

Tags: bệnh tật, Đức Phật, đạo Phật, Phật giáo, thuốc chay, đức thế tôn, nghiệp sát, giết hại, sát sinh, đau ốm, thảo dược, thọ mạng