Gián điệp lớn nhất bên cạnh Lưu Bị, không những không bị Gia Cát Lượng phát hiện mà còn hại chết Quan Vũ

19/01/2020 10:10 AM | Sống

Bên cạnh Lưu Bị của Thục quốc thực ra luôn có một kẻ tiểu nhân ẩn nấp, có thể nói đây là gián điệp giấu mình tài tình nhất thời kì này, từ đầu tới cuối không hề bị bại lộ, đến Gia Cát Lượng cũng có thể qua mặt.

Thời kì Tam Quốc, chiến tranh liên miên, khốc liệt, bên cạnh việc xuất hiện rất nhiều tướng sĩ trung nghĩa thì tiểu nhân cũng nhiều không kém. Bên cạnh Lưu Bị của Thục quốc thực ra luôn có một kẻ tiểu nhân ẩn nấp, có thể nói đây là gián điệp giấu mình tài tình nhất thời kì này, từ đầu tới cuối không hề bị bại lộ, đến Gia Cát Lượng cũng có thể qua mặt.

Người này chính là My Phương. My Phương là đệ đệ của My Trúc, hai người họ tuy là huynh đệ, nhưng cách đối nhân xử thế lại khác nhau một trời một vực. My Trúc không chỉ là một tướng sĩ tài năng mà còn hết sức trung thành phò tá Lưu Bị, còn My Phương ngược lại là người làm gì cũng không xong, hơn nữa lại còn là một tên phản đồ.

Gián điệp lớn nhất bên cạnh Lưu Bị, không những không bị Gia Cát Lượng phát hiện mà còn hại chết Quan Vũ  - Ảnh 1.

Nhân vật My Phương trên màn ảnh nhỏ

My Phương trước giờ vẫn luôn là thủ hạ của Đào Khiêm, sau khi Đào Khiêm qua đời, My Phương chạy tứ phía tìm cho mình chủ tử. Khi đó, Tào Tháo cũng đang chiêu mộ cho mình nhân tài, My Phương tuy ngoài mặt từ chối ý tốt của Tào Tháo, nhưng hai người sớm đã bàn bạc với nhau về một âm mưu thâm hiểm, My Phương giả vờ đầu hàng Lưu Bị, và trở thành một trong những gián điệp khi đó.

Thiết nghĩ mọi người vẫn còn nhớ trận Trường Bản, trong khi Triệu Vân vì cứu vợ và con Lưu Bị không màng sống chết, một mình xông vào vòng nguy hiểm thì My Phương lại ở đó loan tin tình báo nói rằng Triệu Vân đầu hàng Tào Tháo. Có thể thấy, My Phương đang muốn lợi dụng cơ hội này để hại chết Triệu Vân.

Gián điệp lớn nhất bên cạnh Lưu Bị, không những không bị Gia Cát Lượng phát hiện mà còn hại chết Quan Vũ  - Ảnh 2.

Nhân vật My Phương trên màn ảnh nhỏ

Thậm chí, sau khi Quan Vũ làm mất Kinh Châu, thất bại chạy tới Mạch Thành, người trấn thủ Mạch Thành không phải ai khác, chính là My Phương, Quan Vũ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, còn My Phương lại không hề quan tâm, đến tới cổng thành rồi vẫn không chịu mở cửa, cuối cùng dẫn tới cái chết của Quan Vũ, bản thân My Phương cũng đầu hàng Đông Ngô, tất nhiên cuối cùng, My Phương cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

My Phương ở bên cạnh Lưu Bị một khoảng thời gian khá dài, có thể nói là công lao không thấy đâu nhưng việc xấu thì đã làm cả núi, chỉ có điều My Phương ẩn mình quá giỏi, ngay cả Khổng Minh cũng không thể nhận ra tên gián điệp này.

A Độ

Cùng chuyên mục
XEM