Generali đạt kết quả kinh doanh 2021 cao kỷ lục – Hoàn thành xuất sắc chiến lược 'Generali 2021'

24/03/2022 13:30 PM | Kinh doanh

Tập đoàn Generali ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục. Tăng trưởng mạnh mẽ ở doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng, khẳng định vị thế tài chính cực kỳ vững mạnh. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược 'Generali 2021'

Theo đó, Kết quả hoạt động kinh doanh đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 5,9 tỷ Euro (+12,4%), nhờ vào tăng trưởng tích cực của tất cả các mảng kinh doanh.

Generali đạt kết quả kinh doanh 2021 cao kỷ lục – Hoàn thành xuất sắc chiến lược Generali 2021 - Ảnh 1.

Doanh thu phí gộp đạt 75,8 tỷ Euro (+6,4%) từ những tăng trưởng tích cực ở mảng bảo hiểm nhân thọ (+6,0%) và phi nhân thọ (+7,0%). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 12,7 tỷ Euro (+4,4%) và hoàn toàn đến từ dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới ghi nhận kết quả ấn tượng là 4,52% (so với 3,94% năm 2020). Tỷ lệ kết hợp đạt 90,8% (so với 89,1% năm 2020), đây là kết quả tốt nhất và ổn định nhất trên thị trường.

Generali đạt kết quả kinh doanh 2021 cao kỷ lục – Hoàn thành xuất sắc chiến lược Generali 2021 - Ảnh 2.

Tập đoàn Generali ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2021 cao kỷ lục với tăng trưởng mạnh mẽ ở doanh thu phí bảo hiểm, lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận ròng, khẳng định vị thế tài chính cực kỳ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc kế hoạch chiến lược 'Generali 2021'.

Cùng với đó, lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh mẽ lên mức 2,85 tỷ Euro (+63,3%). Lợi nhuận thuần điều chỉnh đạt 2,80 tỷ Euro; Vị thế tài chính vững mạnh với biên khả năng thanh toán đạt 227%, nhờ vào 3,8 tỷ Euro tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn; Cổ tức đề xuất cho mỗi cổ phiếu là 1,07 Euro.

Tập đoàn Generali cũng đang triển khai kế hoạch chiến lược ‘Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng’, tập trung vào tăng trưởng bền vững, nâng cao doanh thu và tiếp tục mang lại lợi nhuận hàng đầu thị trường.

Generali đạt kết quả kinh doanh 2021 cao kỷ lục – Hoàn thành xuất sắc chiến lược Generali 2021 - Ảnh 3.

TGĐ Tập đoàn Generali Philippe Donnet chia sẻ những kết quả kinh doanh xuất sắc đánh dấu sự kết thúc thành công của kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’, khi Tập đoàn đã củng cố vị thế hàng đầu tại Châu Âu, nâng cao vị thế của mình tại các thị trường tiềm năng và phát triển mạnh mẽ mảng quản lý tài sản, trở thành Người bạn Trọn đời của 67 triệu khách hàng trên toàn thế giới.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Philippe Donnet nhận định: "Những kết quả kinh doanh xuất sắc mà chúng tôi công bố đánh dấu sự kết thúc thành công của kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’. Đây là một chứng minh rõ nét cho việc chúng tôi đã thực hiện đúng những cam kết của mình. Trong hai chu kỳ chiến lược vừa qua, Tập đoàn đã củng cố vị thế hàng đầu tại Châu Âu và trở thành Người bạn Trọn đời của 67 triệu khách hàng trên toàn thế giới, nhờ vào tài năng và sự cống hiến của đội ngũ nhân viên và tư vấn viên bảo hiểm. Generali hiện là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thị trường về vị thế tài chính, cùng khả năng sinh lời và tốc độ tăng trưởng vượt trội, đồng thời, Generali đã nâng cao vị thế của mình tại các thị trường tiềm năng và phát triển mạnh mẽ mảng quản lý tài sản. Chiến lược mới ‘Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng' đang được triển khai một cách hiệu quả, tập trung vào tăng trưởng bền vững, nâng cao doanh thu và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan. Kế hoạch triển khai sử dụng nguồn vốn một cách chặt chẽ và nghiêm ngặt, cùng các hoạt động kinh doanh bền vững, tăng cường đầu tư vào công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số sẽ là những động lực chính thúc đẩy sự thành công của kế hoạch chiến lược mới này. Cuối cùng, chúng ta không thể không nhắc đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Giống như khi đối phó với đại dịch Covid-19, Generali và đội ngũ của mình đã lập tức hành động để giúp đỡ những người tị nạn. Tập đoàn có mối liên hệ lịch sử lâu đời với khu vực Trung và Đông Âu, và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh."

Generali đạt kết quả kinh doanh 2021 cao kỷ lục – Hoàn thành xuất sắc chiến lược Generali 2021 - Ảnh 4.

Generali Việt Nam đã phát triển mạng lưới hoạt động rộng khắp, sản phẩm dịch vụ ưu việt, trải nghiệm khách hàng vượt trội với chỉ số R-NPS đo mức độ hài lòng toàn phần của khách hàng hàng đầu thị trường trong năm 2020 và 2021.

Ánh Dương

Từ khóa: 
Cùng chuyên mục
XEM