GDP bình quân (PPP) Việt Nam hiện nhảy lên vị trí thứ mấy thế giới khi từng đứng thứ 141/161?

27/12/2022 10:21 AM | Kinh tế vĩ mô

Năm 1990, GDP bình quân theo sức mua tương đương (PPP) của Việt nam đạt khoảng 1.151 USD, xếp thứ 141/161 trên thế giới.

GDP bình quân (PPP) Việt Nam hiện nhảy lên vị trí thứ mấy thế giới khi từng đứng thứ 141/161? - Ảnh 1.

Trên thực tế, GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) được các tổ chức quốc sử dụng để phản ánh chính xác hơn năng suất kinh tế ở một quốc gia. Cùng với đó, GDP bình quân (PPP) sẽ phản ánh một phần chất lượng đời sống của người dân trong một khu vực.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 1990, GDP bình quân (PPP) của Việt Nam đạt khoảng 1.151 USD, xếp thứ 141/161 trên thế giới. Đến năm 2021, GDP bình quân (PPP) của Việt Nam đã tăng lên đạt khoảng 11.600 USD, xếp thứ 112 trên thế giới.

Như vậy, GDP bình quân (PPP) Việt Nam từ vị trí thứ 141 lên thứ 112, nhảy 29 bậc trong bảng xếp hạng GDP bình quân (PPP) thế giới giai đoạn 1990-2021 . Cùng với đó, GDP bình quân (PPP) của Việt Nam đã tăng hơn 10 lần trong giai đoạn 1990-2021.

GDP bình quân (PPP) Việt Nam hiện nhảy lên vị trí thứ mấy thế giới khi từng đứng thứ 141/161? - Ảnh 2.

GDP bình quân (PPP) Việt Nam giai đoạn 1990 - 2021 và dự báo năm 2022 theo IMF. Nguồn: IMF.

Năm 2022, IMF đã đưa ra dự báo GDP bình quân (PPP) cho các nước trên thế giới. Trong đó, GDP bình quân (PPP) Việt Nam năm 2022 được dự báo đạt khoảng 13.075 USD, xếp thứ 108 trên thế giới. Với dự báo của IMF, GDP bình quân (PPP) Việt Nam năm 2022 sẽ nhảy 4 bậc so với năm 2021 và 33 bậc so với năm 2002 trên quy mô thế giới.

Xét riêng các nước trong khu vực Đông Nam Á, năm 2022, Singapore là nước có dự báo GDP bình quân (PPP) cao nhất trong khu vực, đạt khoảng 131.426 USD, xếp thứ 2 trên thế giới. Brunei được dự báo GDP bình quân (PPP) đạt khoảng 74.196 USD, xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 9 trên thế giới.

GDP bình quân (PPP) Việt Nam hiện nhảy lên vị trí thứ mấy thế giới khi từng đứng thứ 141/161? - Ảnh 3.

GDP bình quân (PPP) các nước khu vực Đông Nam Á năm 2022 theo dự báo của IMF. Nguồn: IMF.

Cùng với đó, Malaysia được dự báo GDP bình quân (PPP) đạt khoảng 33.112 USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 56 trên thế giới. Thái Lan được dự báo GDP bình quân (PPP) xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 75 trên thế giới, đạt khoảng 21.114 USD vào năm 2022.

GDP bình quân (PPP) của Indonesia được dự báo đạt khoảng 14.638 USD, xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 99 trên thế giới. Với Việt Nam, GDP bình quân (PPP) được IMF dự báo xếp thứ 6 trong khu vực, xếp trên Phlippines, Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor

Phlippines, Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor được dự báo GDP bình quân (PPP) đạt lần lượt là 10.343 USD; 9.166 USD; 5.583 USD ; 4.830 USD và 3.904 USD trong năm 2022.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM