Gần 9000 doanh nghiệp đăng ký mới ngay tháng đầu năm 2017, tăng 8,1% so với năm ngoái

03/02/2017 16:53 PM | Kinh tế vĩ mô

Bức tranh vĩ mô chung có nhiều tín hiệu lạc quan.

Mới đây công ty chứng khoán ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBS) có điểm lại tình hình kinh tế tháng đầu tiên năm 2017. Theo đó bức tranh vĩ mô chung có nhiều tín hiệu lạc quan.

Về Lạm phát cơ bản tăng 0,28% so với tháng trước.  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2017 chỉ tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ, chủ yếu do thời gian nghỉ Tết Âm lịch tập trung trong tháng. 

 Tháng đầu năm 2017 có 8.990 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng số vốn lên tới 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng mạnh 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước tính đạt 330,3 nghìn tỷ đồng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, và tăng 6,7% nếu loại trừ các yếu tố giá. 

 Tính tới 15/1/2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, tương đương với 1,5% dự toán năm, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách ước đạt 37,3 nghìn tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ. Như vậy trong 15 ngày đầu năm 2017, bội chi ngân sách nhà nước ước tính khoảng 18,9 nghìn tỷ đồng.

 Tính tới 20/11/2017, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt 1,42 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI giải ngân trong tháng 1 ước đạt 850 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 14,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14,7 tỷ, tăng 15,8% so với cùng kỳ. 

Như vậy, trong tháng đầu tiên của năm 2017 Việt Nam ghi nhận nhập siêu khoảng 100 triệu USD.  

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM