Hơn 62.000 tỷ đồng bất động sản đang xây dựng dở dang của Vinhomes đang nằm ở những dự án nào?

01/02/2023 09:50 AM | Kinh doanh

Bất động sản để bán đang xây dựng của Vinhomes chủ yếu nằm ở dự án Vinhomes Grand Park, dự án Vinhomes Smart City, dự án Vinhomes Ocean Park, dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Hơn 62.000 tỷ đồng bất động sản đang xây dựng dở dang của Vinhomes đang nằm ở những dự án nào? - Ảnh 1.

Công bố kết quả kinh doanh, năm 2022, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) ghi nhận 62.392 tỷ đồng tổng doanh thu thuần hợp nhất. Tuy nhiên, nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 81.406 tỷ đồng, vượt kế hoạch công ty đã đề ra. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 29.000 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 361.203 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm. Trong đó, phần nhiều đến từ các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm 21%), hàng tồn kho (chiếm 18%) và tài sản dở dang dài hạn (chiếm 17%).

Cụ thể, hàng tồn kho của Vinhomes tại ngày 31/12/2022 ở mức 65.816 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở bất động sản để bán đang xây dựng (chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng và phát triển) ở dự án Vinhomes Grand Park, dự án Vinhomes Smart City, dự án Vinhomes Ocean Park, dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và các dự án khác.

Ngoài ra, chi phí sản xuất kinh doanh dang dở chiếm 2.186 tỷ đồng, con số này tăng không đáng kể so với hồi cuối năm 2021.

Công ty cũng có 77.325 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, tăng gấp đôi so với đầu năm, phần lớn là khoản tạm ứng lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Vinhomes có 62.151 tỷ đồng tài sản dở dang, tăng 138% so với hồi đầu năm và chủ yếu nằm ở dự án Vinhomes Long Beach Cần Giờ, dự án Khu đô thị số 1 khu vực TP.HCM và dự án khu vực Long An.

Ở một diễn biến khác, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp 7 lần so với hồi đầu năm lên 62.336 tỷ đồng. Đây chủ yếu là các khoản thanh toán theo tiến độ từ khách hàng ký hợp đồng mua bán bất động sản từ các dự án của Vinhomes và các công ty, sẽ được ghi nhận vào doanh thu khi công ty hoàn thành và bàn giao bất động sản cho khách.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 13% lên 148.403 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Dòng tiền thuần trong năm của công ty dương 6.187 tỷ đồng.

Theo Phương Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM