FPT lãi 4.665 tỷ đồng năm 2019, tăng trưởng 21%

21/01/2020 15:13 PM | Kinh doanh

Riêng khối công nghệ đem về gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho FPT năm qua.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019. Theo đó, doanh thu cả năm đạt 27.717 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, vượt 4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.665 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, vượt 5% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.912 tỷ đồng và 3.135 tỷ đồng, tăng 21% và 20% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.220 đồng, tăng 19%. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8% (năm 2018 đạt 16,6%).


Lợi nhuận trước thuế khối Công nghệ tăng trưởng 29,9%

Đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 15.783 tỷ đồng và 1.973 tỷ đồng, tăng tương ứng 17,8% và 29,9% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông của FPT đạt 10.398 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.808 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 9.789 tỷ đồng và 1.488 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,0% và 30,2% so với cùng kỳ.


Lãi trước thuế từ thị trường nước ngoài tăng 26,9%

Năm 2019, các mảng kinh doanh của FPT tại thị trường nước ngoài mang về 11.452 tỷ đồng doanh thu, tăng 25,7%, chiếm 41% doanh thu của Tập đoàn. Trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài của khối công nghệ đóng góp 10.848 tỷ đồng, tăng 28,5%. Thị trường Mỹ và thị trường Châu Á - Thái Bình Dương của khối công nghệ là điểm sáng khi lần lượt tăng trưởng ấn tượng 47% và 43% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế từ các thị trường nước ngoài đạt 1.894 tỷ đồng, tăng 26,9%, chiếm 41% lợi nhuận trước thuế của FPT. Trong đó, lợi nhuận từ thị trường nước ngoài của khối công nghệ đóng góp 1.723 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2018.

PV

Từ khóa:  fpt
Cùng chuyên mục
XEM