Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ezaki Glico

Ai sở hữu Kinh Đô?

Ai sở hữu Kinh Đô?

12/2/2012 3:01:52 PM

Các cổ đông nội bộ của Kinh Đô đã đẩy mạnh mua vào khi nhà đầu tư nước ngoài đã nắm giữ tối đa 49% cổ phần.

Tags: CTCP Kinh Đô, Trần Kim Thành, Trần Lệ Nguyên, Ezaki Glico