EVN đặt mục tiêu doanh thu 381 nghìn tỷ đồng năm 2022

07/07/2022 15:45 PM | Kinh doanh

EVN dự kiến sản lượng điện bán của công ty mẹ là 241,22 tỷ kWh, sản lượng điện sản xuất và mua là 264,8 kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu của Tập đoàn gồm:

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2022 là 242,345 tỷ kWWh, tăng trưởng 7,58% so với năm 2021;

- Kế hoạch vốn đầu tư toàn tập đoàn cho năm tới là 96.500 tỷ đồng;

- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối không vượt quá 6,25%;

- Độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) không quá 333 phút;

- Năng suất lao động tăng 8-10%.

Các chỉ tiêu kế hoạch của công ty mẹ EVN được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt:

- Sản lượng điện sản xuất và mua: 264,8 tỷ kWh;

- Sản lượng điện bán Công ty mẹ: 241,22 tỷ kWh

- Tổng doanh thu: 381.312 tỷ đồng;

- Kế hoạch vốn đầu tư tối đa: 17.561 tỷ đồng.

Đối với các dự án nguồn điện, EVN cho biết năm nay tập trung thi công 3 dự án, gồm dự án thủy điện Hòa Bình MR, Ialy Mr, nhiệt điện Quảng Trạch I. Bên cạnh đó, khởi công và hoàn thành phát điện thương mại các dự án ĐMT Phước Thái 2, Phước Thái 3, Phấn đấu khởi công dự án nhiệt điện Ô Môn IV (1.050 MW). Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư và thu xếp vốn các dự án nguồn điện trọng điểm: Thủy điện Trị An MR, nhiệt điện Dung Quất I&III, nhiệt điện Ô Môn III, nhiệt điện Quảng Trạch II.

Với các dự án lưới điện, EVN sẽ hoàn thành 252 công trình lưới điện từ 110-500kV (gồm 22 công trình 500kV, 60 công trình 220kV và 170 công trình 110kV).

EVN cũng khởi công 227 công trình lưới điện từ 110-500kV (gồm 9 công trình 500kV, 43 công trình 220kV và 175 công trình 110kV).

Hà My

Từ khóa:  evn
Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm