Tin tức, bài viết mới nhất về :

đường đẹp như mơ

Đường 12 làn của Dubai mất 4 triệu USD/km, dùng 50 năm còn đường Việt Nam mất 20 triệu USD/km, dùng 2 năm

Đường 12 làn của Dubai mất 4 triệu USD/km, dùng 50 năm còn đường Việt Nam mất 20 triệu USD/km, dùng 2 năm

3/2/2016 9:11:00 AM

“Một con đường đẹp như mơ của Dubai với 12 làn xe có chi phí xây đường là 4 triệu USD/km, dùng trong 50 năm. Còn ở Việt Nam, chi phí xây đường trung bình là hơn 20 triệu USD/km, dùng...

Tags: đường đẹp như mơ của dubai, đường đẹp như mơ, đường việt nam, tuổi thọ 2 năm, võ trí thành, chi phí xây dựng, chi phí xây đường, UAE, TPP