Được trả 17,75 triệu/tháng, thu nhập của nhân viên Indovina Bank chỉ bằng 1/4 ANZ

14/04/2017 19:46 PM | Kinh doanh

So với mức thu nhập của nhân viên của các ngân hàng nội thì tiền lương của nhân viên Indovina cũng ở mức tương đương. Nhưng so với ANZ - ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, thì chỉ bằng 1/4.

Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) là ngân hàng liên doanh được thành lập ngày 21/11/1990 tại Việt Nam dưới hình thức hợp tác giữa Vietinbank và Ngân hàng Cathay United (CUB) - một ngân hàng được thành lập tại Đài Loan. Indovina Bank là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của Indovina Bank đạt 1,7 tỷ USD, tương đương 37,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40% so với thời điểm đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 30%. Tiền gửi của khách hàng đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16%.

Trong năm 2016, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 958 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm trước.

Các hoạt động kinh doanh khác đạt kết quả khả quan hơn ví dụ lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đạt lần lượt 70 và 37 tỷ đồng, tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối lại lỗ 50 tỷ đồng, năm trước mảng này ngân hàng cũng đã lỗ 20 tỷ.

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm gần 5% còn 371 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro cũng được cắt giảm mạnh 23% xuống còn 176 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận của ngân hàng tăng trưởng tốt.

Kết thúc năm 2016, ngân hàng đạt 513 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,6 lần năm trước. Sau thuế, lợi nhuận là 411 tỷ đồng, tăng 170%.

Tổng số nợ xấu của ngân hàng đến thời điểm cuối năm đạt 415 tỷ đồng, chiếm 2,21%, giảm so với tỷ lệ nợ xấu gần 4% tại thời điểm đầu năm.

Tổng số nhân viên trung bình trong năm vừa qua của ngân hàng là 731 người, giảm 45 người so với năm trước.

Tiền lương bình quân của mỗi nhân viên ngân hàng trong năm qua là 167 triệu đồng, tương đương 13,9 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân là 213 triệu đồng/người/năm, tương đương 17,75 triệu đồng/tháng, giảm 400 nghìn đồng/tháng so với năm trước.

Như vậy so với mức thu nhập của nhân viên của các ngân hàng nội thì tiền lương của nhân viên Indovina cũng ở mức tương đương. Nhưng so với ANZ - ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam, thì chỉ bằng 1/4.

Theo Kim Tiền

Cùng chuyên mục
XEM