Tin tức, bài viết mới nhất về :

động vật tuyệt chủng

Nhân bản vô tính đang đưa những loài động vật tuyệt chủng trở lại với thế giới

Nhân bản vô tính đang đưa những loài động vật tuyệt chủng trở lại với thế giới

4/3/2021 11:00:00 AM

Nếu có thể làm voi Mammoth sống lại, điều đó có nghĩa là con người có thể hồi sinh bất cứ loài động vật đã tuyệt chủng nào.

Tags: nhân bản vô tính, động vật tuyệt chủng, trung tâm bảo tồn, đại tuyệt chủng