Doanh thu 10 tháng của FPT Retail đạt 13.755 tỷ đồng, tăng trưởng 12%

25/11/2019 15:38 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo tóm tắt kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019, doanh thu của FPT Retail đạt 13,755 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết tháng 10/2019, Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) ghi nhận doanh thu luỹ kế 10 tháng đầu năm đạt 13.755 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, tỷ lệ lãi gộp đúng kỳ vọng của công ty đạt mức 1,753 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu mảng bán hàng trực tuyến (online) của FPT Retail đạt mức 3.295 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm tỷ trọng 24% tổng doanh thu FRT.

Kết thúc tháng 10/2019, tổng số lượng cửa hàng FPT Shop là 585 và số lượng nhà thuốc Long Châu là 56. Trong đó, FPT Retail đã hoàn tất việc ký thêm hợp đồng nhà để mở nhà thuốc Long Châu. Vì vậy, kế hoạch có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 sẽ hoàn tất trong năm nay.

Cũng trong tháng 10, FPT Retail tập trung vào việc tăng tốc độ mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu, tiếp tục trích lập dự phòng nợ xấu tương tự như trong tháng 9 và đồng thời thực hiện đầu tư dự án chuyển đổi số cho toàn bộ các chuỗi thuộc FRT. Việc đầu tư này dẫn đến chi phí bắt đầu phát sinh tăng trong tháng 10. 

PV

Từ khóa:  fpt retail
Cùng chuyên mục
XEM