Tin tức, bài viết mới nhất về :

doanh nghiệp giải thể 2015

Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

12/26/2015 2:00:00 PM

Số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 là gần 81.000 doanh nghiệp, tăng mạnh ở mức 19% so với năm 2014. Chỉ tính riêng tháng 12, số lượng...

Tags: doanh nghiệp giải thể, Tổng cục Thống kê, doanh nghiệp thành lập mới, thủ tục giải thể, doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể 2015, thị trường