Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động được nghỉ 4 ngày?

10/08/2022 21:30 PM | Xã hội

Trong dịp Quốc khánh 2/9/2022, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ lễ đến 4 ngày liên tục.

Theo Bộ luật Lao động 2019, Quốc khánh là ngày lễ trong năm mà người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương. Điều 112 quy định, người lao động được nghỉ Quốc khánh 2 ngày, gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Công văn 245/VPCP-KGVX về việc nghỉ Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh là từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

Như vậy, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022 như sau:

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ Bảy và Chủ nhật)

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 4/9/2022

- Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật)

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022, người lao động được nghỉ 2 ngày liên tục từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 2/9/2022.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 4/9/2022.

PV

Từ khóa:  dịp nghỉ lễ
Cùng chuyên mục
XEM