Tin tức, bài viết mới nhất về :

điều giáo viên mong muốn

80.000 giáo viên mong muốn điều gì nhất ở lớp học?

80.000 giáo viên mong muốn điều gì nhất ở lớp học?

8/28/2014 9:28:12 AM

Đứng sau sách báo, đồ chơi và trò chơi là các phương tiện giáo dục được yêu cầu nhiều nhất, tiếp sau đó là văn phòng phẩm và thiết bị điện tử.

Tags: sáng tạo, giáo viên, trò chơi, sách, đồ chơi, văn phòng phẩm, thiết bị điện tử, sách báo, mong muốn, cần thiết trong lớp học, các phương tiện giáo dục, lớp học, điều giáo viên mong muốn, được yêu cầu nhiều nhất