Tin tức, bài viết mới nhất về :

Diện tích Trái Đất

Một nửa dân số thế giới đang sống trên 1% diện tích Trái Đất

Một nửa dân số thế giới đang sống trên 1% diện tích Trái Đất

11/01/2016 09:01:13 AM

Cho dù dân số thế giới có đạt mốc 11 tỷ người vào cuối thế kỷ, không thể nói rằng chúng ta không đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Tags: dân số thế giới , kinh tế xã hội , địa giới hành chính , bề mặt Trái đất , diện tích Trái Đất