ĐHCĐ Vinamilk: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, chiến lược sắp tới sẽ M&A để khai thác cơ hội kinh doanh mới

26/04/2022 11:24 AM | Kinh doanh

Sáng nay (26/4/2022), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã cổ phiếu: VNM) đã được diễn ra theo hình thức online.

Tại Đại hội cổ đông lần này, Vinamilk sẽ trình cổ đông thông qua kết quả kinh doanh 2021, định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022 - 2026, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và đặc biệt, doanh nghiệp Sữa số 1 Việt Nam sẽ Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026...

Vượt đỉnh doanh thu, sẽ trả cổ tức cao 38,5% cho năm 2021

Năm 2021, Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu, đạt 61.012 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.633 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty sẽ trả cổ tức tỷ lệ 38,5% cho năm 2021 tương ứng mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 3.850 đồng.

Vinamilk đã thực hiện 2 lần tạm ứng cổ tức và lần chi trả đợt 3 sẽ tiến hành vào 7/7/2022 tới đây.

Năm 2022, Vinamilk đặt kế hoạch tiếp tục vượt đỉnh doanh thu, lên ngưỡng 64.070 tỷ đồng tương ứng tăng 5% so với "đỉnh" đã đạt được năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm 8% so với thực hiện năm 2021, đạt 9.770 tỷ đồng.

Dù kế hoạch lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2021 nhưng Vinamilk dự kiến mức cổ tức năm 2022 vẫn duy trì mức cao, bằng tiền, tỷ lệ 38,5%. Đợt trả cổ tức lần đầu năm 2022 (tỷ lệ 15%) sẽ được trả cùng đợt chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2021.

ĐHCĐ Vinamilk: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, chiến lược sắp tới sẽ M&A để khai thác cơ hội kinh doanh mới - Ảnh 1.

ĐHCĐ năm 2022 của Vinamilk đã được diễn ra theo hình thức online

Giai đoạn 2022 - 2026 lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm, M&A, JV hoặc đầu tư mạo hiểm để khai thác cơ hội kinh doanh mới

Tại Đại hội cổ đông năm 2022, bà Mai Kiều Liên cho biết, HĐQT Vinamilk trình ĐHCĐ thông qua định hướng chiến lược 5 năm tới trong đó có 4 mũi nhọn:

Phát triển sản phẩm và trải nghiệm ưu việt cho người tiêu dùng để tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu thị trường, đầu tư cho R&D và tập trung gia tăng trải nghiệm khách hàng;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững;

Khởi tạo cơ hội kinh doanh mới thông qua M&A, liên doanh, đầu tư cho các dựa án khởi nghiệp…, củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống và chuyển dịch qua đầu tư sản xuất tại chỗ;

Trở thành đích đến của nhân tài, tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc thu hút nhân tài.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc sẽ thay bà Lê Thị Băn giữ chức Chủ tịch HĐQT của Vinamilk

Năm 2022 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Hội đồng quản trị. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ mới. Bà Lê Thị Băng Tâm sau 7 năm giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Vinamilk quyết định từ nhiệm.

Sau khi bà Lê Thị Băng Tâm rời Vinamilk, Hội đồng quản trị Vinamilk nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Vinamilk hiện đề cử 10 thành viên, trong đó các thành viên cũ gồm:

+Ông Alain Xavier Cany

+Bà Đặng Thị Thu Hà

+Ông Đỗ Lê Hùng

+Ông Lê Thành Liêm

+Bà Mai Kiều Liên

+Ông Lee Meng Tat

+Ông Michael Chye Hin Fah

+Ông Hoàng Ngọc Thạch

+Bà Tiêu Yến Trinh.

Thành viên mới duy nhất được đề cử là ông Nguyễn Hạnh Phúc. Ông Phúc sinh năm 1959, là Kỹ sư xây dựng. Ông Phúc nghỉ hưu từ tháng 11/2021 tới nay. Ông Nguyễn Hạnh Phúc là nguyên Tổng thư ký Quốc hội, được Hội đồng quản trị Vinamilk giới thiệu làm thành viên độc lập nhiệm kỳ 2022-2026. Ông Phúc hiện không có lợi ích gì liên quan đến Vinamilk.

Đại hội cổ đông hiện đang diễn ra. Bà Lê Thị Băng Tâm vừa trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm qua và Bà Mai Kiều Liên đã trình bày báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 cũng như kế hoạch 2022.

Tiếp tục cập nhật...

Theo An An

Cùng chuyên mục
XEM