Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đêm động phòng

Đêm động phòng vô cùng khác người của Lưu Bị và em gái Tôn Quyền

Đêm động phòng vô cùng khác người của Lưu Bị và em gái Tôn Quyền

24/06/2021 09:25:00 PM

Đêm động phòng hoa chúc của Lưu Bị và Tôn Thượng Hương không hề giống với đêm động phòng của các đôi vợ chồng bình thường khác.

Tags: đêm động phòng , Tôn Thượng Hương , Đại Chiến Xích Bích , Gia Cát Lượng