Đề xuất tăng phí trao đổi giao dịch rút tiền ATM ngoại mạng

27/01/2019 11:39 AM | Xã hội

Đại diện Vụ thanh toán cho rằng việc thanh toán thẻ chưa phát triển có liên quan trực tiếp tới cơ chế chia sẻ phí dịch vụ thẻ. Theo đó, Hội thẻ ngân hàng và Napas được giao nghiên cứu việc tăng phí trao đổi các giao dịch rút tiền ATM ngoại mạng nhằm giảm áp lực cho một số ngân hàng có lượng máy ATM lớn, mạng lưới trải rộng.

NHNN vừa tổ chức cuộc họp Hội đồng Thanh toán và Công nghệ lần thứ 6 với nội dung xoay quanh vấn đề xây dựng cơ chế chia sẻ phí giao dịch ATM/POS để thúc đẩy phát triển thị trường thẻ nội địa; Nghiên cứu và triển khai Giao diện lập trình mở (Open API) trong ngành Ngân hàng.

Đại diện Vụ thanh toán cho biết, cơ sở hạ tầng thanh toán thẻ đã có bước phát triển đáng kể từ khi hệ thống ATM, POS được kết nối liên thông.

Khách hàng có thẻ do một ngân hàng phát hành đã có thể sử dụng để rút tiền, thanh toán tại hầu hết ATM/POS của các ngân hàng thanh toán khác mang lại tiện ích nhiều hơn cho khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán thẻ nói riêng, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, thanh toán thẻ chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng của thị trường do liên quan trực tiếp tới cơ chế chia sẻ phí dịch vụ thẻ giữa ngân hàng phát hành, ngân hàng thanh toán, tổ chức chuyển mạch thẻ…

Vì vậy, cần nghiên cứu, xây dựng quy định cơ chế chia sẻ phí thẻ cũng như tác động vào phí, tỷ lệ phân bổ giữa các bên liên quan trong giao dịch thanh toán thẻ nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thanh toán thẻ tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh - Chủ tịch Hội đồng Thanh toán và Công nghệ ngành Ngân hàng đã giao Vụ Thanh toán nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế chia sẻ phí cho các giao dịch thanh toán thẻ nội địa vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội đị.

Đồng thời, ông Nguyễn Kim Anh giao Hội thẻ ngân hàng phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) nghiên cứu, đề xuất việc tăng phí trao đổi cho các giao dịch rút tiền ATM ngoại mạng để giảm bớt áp lực mất cân đối thu-chi trong vận hành ATM đối với một số ngân hàng có lượng máy lớn, mạng lưới trải rộng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, theo Phó Thống đốc, công tác truyền thông về lĩnh vực thanh toán là rất quan trọng, do vậy, giao Vụ Thanh toán phối hợp với Vụ Truyền thông chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, phản ánh trên phương tiện truyền thông để tiếp tục tham mưu kịp thời cho Ban Lãnh đạo NHNN về vấn đề phí thanh toán thẻ nội địa.

Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu, ban hành các quy định về cơ chế chia sẻ phí cho các giao dịch thanh toán thẻ nội địa cần được rà soát, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Hải Vân

Cùng chuyên mục
XEM