Tin tức, bài viết mới nhất về :

đầu tư ngành nước

Buôn nước sạch: Trào lưu thời thượng?

Buôn nước sạch: Trào lưu thời thượng?

10/17/2013 10:36:49 AM

Đầu tư vào hạ tầng lợi nhuận không đột biến nhưng bền vững.

Tags: ree, cii, nước sạch, cấp thoát nước, cấp nước, cơ sở hạ tầng, đầu tư ngành nước