Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đạt được mục tiêu

Triết lý thành công từ thủa còn bán báo của Walt Disney, Warren Buffett và Tom Cruise

Triết lý thành công từ thủa còn bán báo của Walt Disney, Warren Buffett và Tom Cruise

11/11/2016 10:13:42 AM

Walt Disney, Warren Buffett và Tom Cruise đều có điểm chung là làm nghề giao báo khi còn nhỏ. Chính nhờ công việc nhỏ bé này đã giúp họ học hỏi nhiều nguyên tắc làm tiền đề cho những thành công sau này.

Tags: Triết lý thành công , thành công , làm việc chăm chỉ , đạt được mục tiêu , warren buffett

Chiến lược lạ lùng và đơn giản giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu

Chiến lược lạ lùng và đơn giản giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu

15/08/2014 10:15:00 AM

Mục tiêu có thể khó khăn để đạt được, nhưng bạn sẽ không bao giờ đến gần được nó nếu như ý tưởng không được xác định.