Tin tức, bài viết mới nhất về :

đặc khu trưởng

Đặc khu trưởng Phú Quốc sẽ có một số thẩm quyền đặc biệt

Đặc khu trưởng Phú Quốc sẽ có một số thẩm quyền đặc biệt

9/30/2014 12:10:52 PM

Bộ Chính trị đã đồng ý cho mở casino ở Phú Quốc và đang xem xét đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tags: casino, phú quốc, đặc khu, đặc khu trưởng, thẩm quyền đặc biệt, thẩm quyền, đặc khu kinh tế, Kiên Giang, du lịch, chính quyền