Đã có tài khoản VssID, mất thẻ BHYT không xin cấp lại có được không?

02/02/2023 16:25 PM | Xã hội

VssID là ứng dụng BHXH số trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Công dân sử dụng VssID có thể thực hiện các dịch vụ công liên quan đến BHXH, BHYT tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

Dùng ứng dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT giấy

Ngày 31/5/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 1493 về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh BHYT. Theo đó, từ ngày 01/6/2021, người bệnh đi khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này để thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Người dân phải cài đặt ứng dụng VssID, đăng ký và nộp Tờ khai cho cơ quan bảo hiểm xã hội, sau đó được cấp mật khẩu truy cập ứng dụng.

Như vậy, nếu như làm mất thẻ BHYT thì người dân có thể cài đặt ứng dụng VssID và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trong ứng dụng này để đi khám, chữa bệnh, thay cho thẻ giấy BHYT thông thường mà không cần phải xin cấp lại.

Ngoài ra, người dân có thể dùng CCCD gắn chip thay thế cho thẻ BHYT giấy

Ngày 28/2/2022, Bộ Y Tế có Công văn số 931/BYT-BH về việc hướng dẫn triển khai thí điểm Khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chip, theo đó thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về BHYT qua thẻ CCCD gắn chip. Nhiều người dân đã được tích hợp thông tin về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về CCCD.

Như vậy, hiện nay, người dân làm mất thẻ BHYT không cần xin cấp lại mà có thể sử dụng chính ứng dụng VssID để đi khám, chữa bệnh và người dân còn có thể sử dụng cả CCCD gắn chip để thay cho thẻ BHYT.

Các dịch vụ công về BHXH, BHYT đã được cung cấp trên VssID

Đến thời điểm hiện tại, các dịch vụ công được cung cấp trên ứng dụng VssID gồm:

- Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất.

- Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

- Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng BHXH.

- Đăng ký tài khoản cho con.

- Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin.

- Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin.

- Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, một số chức năng trên ứng dụng VssID đã được bổ sung như:

- Bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

- Bổ sung tiện ích "Mời cài đặt VssID" cho phép người dùng gửi tin nhắn với nội dung là đường dẫn để cài đặt ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng.

- Bổ sung Phiếu điều chỉnh lương hưu tại mục "Thông tin hưởng/Hàng tháng/Phiếu điều chỉnh lương hưu.

- Bổ sung chức năng "Giấy được cấp theo Thông tư 56/2017/TT-BYT" tại mục "Sổ khám chữa bệnh". Chức năng cho phép hiển thị các loại giấy theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế của người dùng đã được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp, có trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

- Bổ sung ảnh cá nhân tại màn hình "Sử dụng thẻ BHYT".

Theo Đại Phú

Cùng chuyên mục
XEM