Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công ty Mua bán nợ Việt Nam

Tăng vốn điều lệ Công ty mua bán nợ Việt Nam DATC

Tăng vốn điều lệ Công ty mua bán nợ Việt Nam DATC

12/12/2014 11:15:55 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 3.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Công ty DATC giai đoạn 2014-2015.

Tags: datc , Công ty Mua bán nợ Việt Nam , tăng vốn điều lệ datc , thủ tướng chính phủ , bổ sung 3.100 tỷ cho datc