Công ty chứng khoán SSI có Tổng giám đốc mới

31/07/2020 16:43 PM | Nhân vật

Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SSI từ ngày 31/7. Ông Nguyễn Duy Hưng thôi làm Tổng giám đốc và tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 31/7/2020, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

Ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và trực tiếp phụ trách Tiểu ban Chiến lược Phát triển của Công ty.

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1967, là người đã có 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam, với vai trò là một trong những người đầu tiên, cùng ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – thành lập và phát triển công ty.

Việc bổ nhiệm này nhằm phân công lại nhiệm vụ, theo đó, Chủ tịch HĐQT tập trung phát triển chiến lược dài hạn, Tổng Giám Đốc điều hành trực tiếp hoạt động, bám sát vào chiến lược đã đề ra, tiếp tục củng cố và khẳng định vị trí công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

SSI là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, vốn điều lệ trên 6.029 tỷ đồng, 6 năm liên tiếp dẫn dầu về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ… 

PV

Cùng chuyên mục
XEM