Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công phượng quảng cáo bia

Quan điểm của tôi: Chai bia của Công Phượng

Quan điểm của tôi: Chai bia của Công Phượng

12/02/2015 03:50:00 PM

Có thể bổ sung hình ảnh một Công Phượng mới 20 tuổi đã quảng cáo bia là một trong những hình ảnh tiêu biểu của đất nước được liệt vào số ít các cường quốc bia trên thế giới.

Tags: quảng cáo , quảng cáo bia , Công Phượng , thương hiệu , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh , công phượng quảng cáo bia