Tin tức, bài viết mới nhất về :

Công nghệ xử lý rác

Yêu cầu David Dương không được phép độc quyền xử lý rác

Yêu cầu David Dương không được phép độc quyền xử lý rác

24/01/2015 10:01:46 AM

Công nghệ xử lý rác của Việt kiều David Dương tại bãi Đa Phước chỉ là công nghệ chôn lấp nhưng giá xử lý rác của VWS lên gấp 17 lần so với cùng công nghệ tại Đà Nẵng.

Tags: David Dương , công nghệ xử lý rác , độc quyền , VWS , công ty xử lý chất thải việt nam , bãi rác đa phước