Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cỏ tức cao

Cổ phiếu "kỳ lạ" bậc nhất trên sàn chứng khoán, thị giá chưa bằng cốc trà đá nhưng chia cổ tức một năm tới 120%

Cổ phiếu "kỳ lạ" bậc nhất trên sàn chứng khoán, thị giá chưa bằng cốc trà đá nhưng chia cổ tức một năm tới 120%

21/11/2022 04:55:00 PM

Năm 2022, kế hoạch chia cổ tức của công ty cũng xấp xỉ với năm 2021. Đó là công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết.

Tags: cổ phiếu , cổ tức , cỏ tức cao