CLB thu ngân sách 100.000 tỷ đồng sắp có thành viên mới

30/11/2022 12:03 PM | Kinh tế vĩ mô

Năm 2021, nhóm thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng chỉ có hai thành phố là TP. HCM và TP. Hà Nội.

Nhiều năm gần đây, TP. Hải Phòng đều đứng thứ 3 cả nước về số thu ngân sách, chỉ sau TP. HCM và TP. Hà Nội.

Theo báo cáo của Kho Bạc Nhà nước TP. Hải phòng, năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 94.507 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương giao, 106% dự toán HĐND thành phố giao, vượt 12% so với cùng kỳ.

Trước đó, vào năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 84.200 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành dự toán trung ương giao.

Năm 2022, tính luỹ kế 11 tháng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 95.036,2 tỷ đồng, đạt 90% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 113,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: thu nội địa đạt 32.354 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 109,7% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 61.452,2 tỷ đồng, đạt 102,4% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính 11 tháng/2022, trong số thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 2.640,4 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán HĐND thành phố giao và bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.122,5 tỷ đồng, đạt 112,6% và bằng 115,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 7.422,4 tỷ đồng, đạt 67,9% và bằng 86%; thuế thu nhập cá nhân đạt 3.415 tỷ đồng, đạt 102,9% và bằng 115%;...

Theo dự toán, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022 là 105.645 tỷ đồng. Vậy khi Hải Phòng đạt dự toán thu ngân sách năm nay, câu lạc bộ thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng sẽ có thêm thành viên mới.

Theo Thái Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM