Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chuyện hai tù nhân

Điểm cân bằng Nash và câu chuyện tại sao tù nhân lại không khai hay có khai

Điểm cân bằng Nash và câu chuyện tại sao tù nhân lại không khai hay có khai

25/09/2016 10:29:00 AM

Không nhiều học thuyết có tính ứng dụng trong thực tiễn cao như điểm cân bằng Nash – học thuyết kinh tế được đặt tên theo nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nó và cũng nhờ đó mà đạt giải Nobel kinh tế năm 1994.

Tags: kinh tế học , giải nobel kinh tế , tiến thoái lưỡng nan , chuyện hai tù nhân , điểm cân bằng Nash