Tin tức, bài viết mới nhất về :

chuẩn bị cho thất bại

Muốn thành công: Hãy học cách chấp nhận thất bại

Muốn thành công: Hãy học cách chấp nhận thất bại

6/6/2014 1:46:13 PM

Có tới hơn 90% các công ty khởi sự gặp thất bại, sớm nhận ra điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị về mặt trí tuệ, cảm xúc và tài chính nếu doanh nghiệp của bạn chẳng may đứng bên bờ vực thẳm.

Tags: doanh nghiệp, thất bại, thành công, chuẩn bị, tự mãn, chuẩn bị cho thất bại, chấp nhận thất bại