Tin tức, bài viết mới nhất về :

chùa bằng

Ngôi chùa “điện tử” giữa đời thường

Ngôi chùa “điện tử” giữa đời thường

3/20/2013 11:10:33 AM

Mạng internet đang là nơi chứa đựng nguồn tài liệu quan trọng trong đó Phật giáo.

Tags: chùa bằng, chùa điện tử, chùa trực tuyến, học online, tu sĩ