Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chủ trương chính sách

Doanh nghiệp lo không tiếp cận được gói hỗ trợ của ngân hàng

Doanh nghiệp lo không tiếp cận được gói hỗ trợ của ngân hàng

07/04/2020 08:21:22 AM

Các gói hỗ trợ kinh tế của ngân hàng rất lớn nhưng nhiều doanh nghiệp lo lắng không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này.

Tags: Gói hỗ trợ , thống đốc ngân hàng nhà nước , ngân hàng nhà nước , tổ chức tín dụng , chủ trương chính sách , Hỗ trợ doanh nghiệp