Chính thức quy định hạn mức giao dịch 100 triệu đồng/tháng đối với ví điện tử

29/11/2019 14:47 PM | Kinh doanh

Tại Thông tư 23 mới được ban hành, Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ đề xuất giới hạn giao dịch 20 triệu đồng/ngày với ví điện tử cá nhân. Thay vào đó sẽ giới hạn giao dịch 100 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 23/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Thông tư này có hiệu lực từ 07/01/2020.

Thông tư quy định, tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 1 khách hàng tại 01 tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác do cùng tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử mở) tối đa là 100 triệu đồng trong một tháng.

Như vậy, so với Dự thảo Thông tư được đưa ra trước đó, NHNN đã bỏ đề xuất giới hạn hạn mức giao dịch 20 triệu đồng/ngày đối với 1 cá nhân.

Ngoài ra, theo Thông tư, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử không được phép cấp tín dụng cho khách hàng sử dụng Ví điện tử, trả lãi trên số dư Ví điện tử hoặc bất kỳ hành động nào có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên Ví điện tử so với giá trị tiền khách hàng nạp vào Ví điện tử.

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải cung cấp công cụ để Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ Ví điện tử. Công cụ giám sát phải bảo đảm cho phép giám sát tổng số lượng Ví điện tử; Thông tin về 10 Ví điện tử có số lượng giao dịch nhiều nhất và 10 Ví điện tử có giá trị giao dịch cao nhất theo từng đối tượng khách hàng...

Theo Ngọc Bích

Từ khóa:  ví điện tử
Cùng chuyên mục
XEM