Chính phủ trả lương gấp đôi cho cán bộ Ban quản lý Làng văn hoá du lịch các dân tộc VN

10/05/2016 08:31 AM | Kinh tế vĩ mô

Cán bộ, công chức Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam được áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, cán bộ, công chức BQL Làng VHDL các dân tộc Việt Nam được áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Với mức tăng này, tương đương với cán bộ, công chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được tăng thêm 80% mức lương hiện hưởng.

Cụ thể, mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Lương cơ sở 1.210.000 đồng x 2,34 x 80% = 2.265.120 đồng/tháng.

Như vậy, nếu cộng mức lương tăng 2.265.120 đồng với mức lương hiện hành hệ số 2,34 là 2.831.400 đồng, thì mỗi tháng, cán bộ BQL Làng VHDL các dân tộc Việt Nam sẽ được nhận khoảng 5.096.520 đồng.

Mức tăng này gấp đôi so với lương được hưởng trước đó.

Kinh phí chi trả hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm nêu trên được ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối tượng nêu trên không áp dụng trong các thời gian: Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ; đi học tập trung trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 1 tháng, liên tục trở lên; nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; bị đình chỉ công tác, bị tạm giam.

Không áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm nêu trên đối với viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm: Tạp chí Làng Việt, Trung tâm Thông tin dữ liệu và Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

Quyết định có hiệu lực từ 20/6/2016. Thời gian thực hiện hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm quy định tại Quyết định này được tính từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2018.

A.N

Cùng chuyên mục
XEM