Tin tức, bài viết mới nhất về :

chiến lược fpt

Cựu Giám đốc chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa về đầu quân cho VNPT

Cựu Giám đốc chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa về đầu quân cho VNPT

6/22/2016 11:04:27 PM

Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, cựu Giám đốc Chiến lược của FPT chính thức đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược kiêm Giám đốc chiến lược (CSO) của Tập đoàn VNPT kể từ ngày...

Tags: cựu giám đốc, tập đoàn toàn cầu, chiến lược fpt, tập đoàn VNPT