Tin tức, bài viết mới nhất về :

chi phí du lịch

[Khởi nghiệp] Vừa khởi nghiệp, vừa du lịch qua 20 nước

[Khởi nghiệp] Vừa khởi nghiệp, vừa du lịch qua 20 nước

1/30/2015 9:33:15 AM

Jay Meistrich đã đi qua 45 thành phố của 20 quốc gia nhưng bên cạnh đó, tôi làm việc 50 tiếng mỗi tuần để khởi nghiệp một công ty của riêng mình.

Tags: khởi nghiệp, đi du lịch qua 20 nước, jay meistrich, chi phí du lịch