CEO Sunshine và cựu CEO ngân hàng NCB ứng cử vào HĐQT Kienlongbank

21/01/2021 14:09 PM | Kinh doanh

Tại ĐHCĐ bất thường tới đây, Kienlongbank sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Danh sách ứng cử gồm bà Trần Thị Thu hằng (hiện là CEO Sunshine Group, Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư SIPT) và ông Lê Hồng Phương (hiện là CEO của CTCP BBGroup và từng là CEO của ngân hàng NCB).

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank - KLB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năn 2021.

Tại cuộc họp, HĐQT Kienlongbank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của ông Lê Trung Việt. Ngày 10/11/2020, ông Việt đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT với lý do tập trung cho công tác điều hành với chức danh Phó Tổng Giám đốc và sau đó, ngày 4/1/2021, HĐQT đã họp và thông qua đơn từ nhiệm này.

ĐHĐCĐ bất thường cũng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Danh sách giới thiệu gồm bà Trần Thị Thu Hằng và ông Lê Hồng Phương.

Hiện bà Hằng là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư SIPT, CEO CTCP Tập đoàn Sunshine. Trước đó, giai đoạn 2011-2018, bà Hằng từng làm trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp lớn của LienVietPostBank, Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn cấp 3 tại Maritime Bank (nay là MSB). Từ 2019-2020, bà Hằng chuyển sang gắn bó với lĩnh vực bất động sản, là Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sunshine Homes, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Sunshine Tech.

Ông Lê Hồng Phương (sinh nă 1976) hiện là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty CP BBGroup (lĩn vực năng lượng,bất động sản, F&B, tài chính). Trước đó, ông Phương từng là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Phó Tổng Giám đốc LienVietPostBank,…

Ngoài tờ trình về nhân sự, Kienlongbank cũng sẽ trình cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động. Ngân hàng dự kiến bán tối đa 3,8 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng.

Thu Thủy

Cùng chuyên mục
XEM