Tin tức, bài viết mới nhất về :

CEO Sky Mavis

Bị tin tặc tấn công và ăn cắp tới hơn 600 triệu USD, vì sao Sky Mavis vẫn dễ dàng gọi vốn hàng trăm triệu USD chỉ sau 8 ngày?

Bị tin tặc tấn công và ăn cắp tới hơn 600 triệu USD, vì sao Sky Mavis vẫn dễ dàng gọi vốn hàng trăm triệu USD chỉ sau 8 ngày?

30/05/2022 01:45:00 PM

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sky Mavis đã nhanh chóng gọi vốn thành công để trả nợ cho 100% người dùng.

Tags: Nguyễn Thành Trung , CEO Sky Mavis , Sky Mavi , game Axie Infinity