Tin tức, bài viết mới nhất về :

cầu thực

Vấn đề công bằng nơi công sở được nhìn nhận như thế nào?

Vấn đề công bằng nơi công sở được nhìn nhận như thế nào?

1/22/2013 2:01:48 PM

Mỗi cá nhân trong một xã hội đều mưu cầu sự công bằng. Nhưng thực tế mọi chuyện có công bằng 100%?

Tags: công việc, công sở, công bằng, nhìn nhận, cầu thực, Thích Thánh Nghiêm