Tin tức, bài viết mới nhất về :

cắt hộ khẩu

Từ 1/7/2021: Bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú

Từ 1/7/2021: Bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú

3/2/2021 3:59:14 PM

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Một trong những nội dung được quy định tại Luật là người bán nhà có thể bị xóa đăng ký thường trú, trừ khi được chủ sở hữu mới đồng ý cho...

Tags: bán nhà, cắt hộ khẩu, luật cư trú