Tin tức, bài viết mới nhất về :

cấp phó

Vẫn thả nổi số lượng cấp phó?

Vẫn thả nổi số lượng cấp phó?

6/11/2019 9:00:00 AM

Thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 10/6 tại Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh...

Tags: dự án luật, vấn đề tiền, cấp phó

Không quy định cứng số phó thủ tướng

Không quy định cứng số phó thủ tướng

4/16/2015 8:28:18 AM

Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5 tới đây.

Tags: phó thủ tướng, luật tổ chức chính phủ, chủ tịch quốc hội, cấp phó, dự thảo luật