Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cao Ngân Hà

Người khơi ra vụ sữa dê Danlait nói gì?

Người khơi ra vụ sữa dê Danlait nói gì?

23/02/2013 08:45:23 PM

“Là người tiêu dùng, con tôi đã dùng sữa của họ, tôi không hy vọng và không dám nghĩ sữa của họ có vấn đề".